250/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om ändring av 8 § lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 5 mom. lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) som följer:

8 §

Avvikelse från de stadganden som nämns i 1, 3 och 4 mom. kan göras med samtycke av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd eller genom kollektivavtal. Avtal om att vilotiden i sådant arbete som avses i 1 mom. skall vara kortare än en halv timme får likväl inte ingås, ej heller avtal som innebär avvikelse från kollektivavtal som nämns i 5 §.Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 178/86
Socialutsk. bet. 34/86
Stora utsk. bet. 227/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.