238/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om ändring av 3 § lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § lagen den 20 december 1966 om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1981 (451/81), som följer:

3 §

Denna lag tillämpas inte på lån eller andra fordringar som avses i lagen om skogsförbättring (413/67), skogsförbättringslagen (140/87), lagen om gårdsbruksenheter (188/77) och lagen om stöd för nyskiften (24/81). Statsrådet har befogenhet att av särskilda skäl besluta att denna lag inte heller skall tillämpas på andra lån om vilka så förordnas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 5/86
Statsutsk. bet. 108/86
Stora utsk. bet. 258/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.