227/1987

Given i Helsingfors den 27 februari 1987

Lag om ändring av 26 och 27 §§ lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut fogas i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) till 26 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 27 § ett nytt 2 mom. som följer:

26 §
Statsandelen av förvaltningskostnaderna

Den enligt 1 mom. för 1985 års förvaltningskostnader beviljade statsandelen utbetalas till arbetslöshetskassan förhöjd med 30 procent.


27 §
Utbetalning av statsandel

Arbetskraftsministeriet uppbär halvårsvis av social- och hälsovårdsministeriet beloppen av de enligt förtjänsten avvägda tilläggsstöd som yrkeskurscentralerna utbetalar i utbildningsstöd enligt lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76). Social- och hälsovårdsministeriet uppbär av den i 29 § nämnda centralkassan för arbetslöshetskassorna och av arbetslöshetskassorna deras andelar av tilläggsstödet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 172/86
Statsutsk. bet. 30/86
Stora utsk. bet. 210/86

Helsingfors den 27 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.