184/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 16 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/19), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41), samt

fogas till 3 § en ny 16 a-punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


16) anläggning och nyttjande av järnväg för allmänt begagnande;

16 a) utövande av televerksamhet;Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 60/86
Trafikutsk. bet. 4/86
Stora utsk. bet. 201/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.