164/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Lag om ändring av 6 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) som följer:

6 §

En begränsat skattskyldig som vistas i Finland högst etthundra dagar under kalenderåret får från lön för arbete som

a) direkt ansluter sig till hans studier eller praktisering eller

b) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat sådant arbete

och som utförts på en arbetsplats vilken förmedlats av en statlig myndighet dra av ett belopp som skall anses nödvändigt för hans uppehälle här. För att få avdrag enligt denna paragraf skall den skattskyldige till arbetsgivaren lämna de uppgifter som närmare anges genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987.

Regeringens proposition 240/86
Statsutsk. bet. 97/86
Stora utsk. bet. 220/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.