118/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern ändras i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 58 § 1 mom. 12 och 16 punkterna som följer:

58 §

12) för tjänsten som utrikesråd som förordnats till chef för arkiv- och kanslibyrån samt för tjänsterna som legationsråd, överinspektör i arkivuppgifter och arkivarie vid sagda byrå filosofie, politices eller sociologie kandidatexamen eller kandidatexamen i samhällsvetenskaper med högsta vitsord i historia samt vid riksarkivet avlagd arkivexamen, god förtrogenhet med det offentliga arkivväsendet samt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett av de främmande språk som nämns i 63 § 2 punkten och tillräcklig förmåga att förstå text på två andra,


16) för tjänsten som utrikesråd som förordnats till chef för ekonomibyrån och tjänsterna som legationsråd och överrevisor vid ekonomibyrån samt för den extraordinarie redovisningschefsbefattningen högre högskoleexamen eller ekonomexamen och god förtrogenhet med offentlig ekonomiförvaltning,Denna förordning träder i kraft den 18 februari 1987.

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.