99/1987

Given i Helsingfors den 6 februari 1987

Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om tillämpningsområdet för stadgandena angående straf för militära brott

På föredragning av försvarsministern ändras 3 och 4 §§ förordningen den 16 december 1983 om tillämpningsområdet för militära brott (963/83) som följer:

3 §

Av de militära straffstadgandena tillämpas endast stadgandena i 45 kap. 15-17, 22 ja 23 §§ strafflagen på dem som tjänstgör inom försvarsmakten på basen av offentligrättsligt tjänstgöringsavtal liksom även på dem som tjänstgör inomen fredsbevarande organisation som avses i lagen om Finblands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet (514/84) och på dem som deltar i utbildning för tjänstgöring i sådan organisation, om ovan nämnda personer inte har fullgjort värnplikt i aktiv trupp.

4 §

Straffstadgandena i 45 kap. strafflagen tillämpas inte på den som tjänstgör såsom fältbiskop, fältprost eller militärpastor inom försvarsmakten.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Helsingfors den 6 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.