72/1987

Given i Helsingfors den 30 januari 1987

Lag om ändring av 1 och 1 a §§ lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. och 1 a § lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag, sådana de lyder i lag av den 20 december 1985 (1055/85), som följer:

1 §

Barnbidragets och det fortsatta barnbidragets belopp är 2 236 mark om året. För det andra barnet till en i 3 § nämnd person som är berättigad att lyfta barnbidrag betalas i barnbidrag dock 2 592 mark, för det tredje barnet 3 348 mark, för det fjärde barnet 4 356 mark samt för det femte och varje följande barn 5 252 mark om året, utom då barnet på det sätt som avses i 6 § får vård på anstalt. Att fortsatt barnbidrag betalas påverkar ej beloppet av barnbidragen för övriga barn.


1 a §

För barn som enligt 1 § är berättigat till barnbidrag och som inte fyllt tre år betalas barnbidraget höjt med 1 284 mark om året.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 140/86
Socialutsk. bet. 24/86
Stora utsk. bet. 196/86

Helsingfors den 30 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.