68/1987

Given i Helsingfors den 30 januari 1987

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1987

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Av arbetsgivares för år 1987 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten och dess inrättning, landskapet Åland och kommunalt affärsverk är löngivare

Arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
7,40 66,892 33,108

2) då kommun och kommunalförbund, evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löngivare

Arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
8,90 55,618 44,382

3) då annan än i 1 eller 2 punkten avsedd arbetsgivare är löngivare

Arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
4,85 80,412 19,588
5,90 83,898 16,102
6,50 85,385 14,615

Av arbetsgivares för år 1987 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
82,0 18,0
2 §

Av arbetsgivares under år 1987 influtna för år 1986 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 1,0 %
2) arbetsgivares folkpensionsavgift 75,7 %
3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 23,3 %
3 §

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 1987, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit i januari 1987.

Helsingfors den 30 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.