63/1987

Utfärdat i Helsingfors den 29 januari 1987

Finansministeriets beslut om inkomst som skall läggas till grund för det förskott som bör uppbäras under år 1987

Finansministeriet har med stöd av 39 § lagen om förskottsuppbörd (418/59) angående den inkomst som skall läggas till grund för förskottet förordnat följande:

1 §

Beloppet av den i 37 § lagen om förskottsuppbörd avsedda inkomst som skall läggas till grund för förskottet skall från det belopp, till vilket det har fastställts vid beskattningen år 1986, i fråga om nettoinkomst av skogsbruk höjas med 4 procent, i fråga om nettoinkomst av lantbruk höjas med 10 procent, i fråga om inkomst av annan fastighet än lantbruksfastighet höjas med 15 procent, i fråga om inkomst av yrke och i fråga om inkomst av rörelse av en fysisk person höjas med 15 procent samt i fråga om annan inkomst av rörelse höjas med 20 procent.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1987 och tillämpas vid fastställande av det förskott som skall uppbäras under år 1987.

Helsingfors den 29 januari 1987

Minister
Pekka Vennamo

Finansråd, såsom byråchef
Lasse Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.