39/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av 1 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare 1 §, sådan den lyder i förordning av den 18 juni 1971 (514/71), som följer:

1 §

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare uppskattas arbetsförtjänsten stiga till det gränsbelopp som avses i nämnda lagrum räknat från början av arbetsförhållandet, om den arbetsförtjänst som avses i 7 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare under den första månaden är minst lika stor som gränsbeloppet, och annars räknat från början av den kalendermånad under vilken arbetsförtjänsten första gången har stigit till gränsbeloppet. Efter detta anses arbetsförtjänsten vid tillämpning av nämnda lagrum vara minst lika stor som sagda gränsbelopp, till dess det till följd av arbetsgivarens anmälan utreds att arbetsförtjänsten åtminstone under den senaste kalendermånaden, innan anmälan gjordes, har varit mindre än gränsbeloppet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.