35/1987

Given i Helsingfors den 23 januari 1987

Forsskyddslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För byggande av nytt kraftverk får inte beviljas i vattenlagen (264/61) nämnda tillstånd som gäller i följande vattendrag och delar av vattendrag:

1) i Partakoski och Kärnäkoski i Savitaipale kommun;

2) i Kermankoski i Kermanvirta i Heinävesi kommun;

3) i Karvionkoski mellan Varisvesi och Kermajärvi i Heinävesi kommun;

4) i Konnuskoski mellan Konnusvesi och Savivesi i Leppävirta kommun;

5) i Pielisstråten i vattendragen ovanför Pankajärvi i städerna Lieksa, Nurmes och Kuhmo;

6) i Nurmijoki mellan Haapajärvi och Säleväjärvi i Sonkajärvi kommun;

7) i Keyritynjoki och Puntinjoki i Juankoski, Nilsiä och Rautavaara kommuner;

8) i Tiilikanjoki i Rautavaara kommun;

9) i Vaikkojoki i Juuka och Kaavi kommuner;

10) i Koitajoki mellan riksgränsen och Kahvisaari i Ilomants kommun;

11) i vattendraget Haapajoki-Ukonjoki i Ilomants kommun och Lieksa stad;

12) i Kymmene älvs nedre lopp fram till området nedanför Koivukoski i Kotka stad;

13) i Kymmene älv mellan Hirvijärvi och Tammijärvi sjöar i Pyttis och Strömfors kommuner;

14) i Ahvionkoski, Kultaankoski och Pernoonkosket i Kymmene älv i städerna Anjalankoski och Kotka;

15) i Kivijärvistråten i Lemi, Luumäki, Savitaipale och Valkeala kommuner samt i städerna Anjalankoski och Kouvola;

16) i Kalkis fors mellan Päijänne och Ruotsalainen i Asikkala kommun;

17) i Arvajastråten i kommunerna Kuhmoinen och Längelmäki samt i Jämsä stad;

18) i Kuusaankoski, Luijankoski och Kapeenkoski mellan Kuhnamo och Saravesi i Laukaa kommun och Äänekoski stad;

19) i Huopanankoski och Keihärinkoski mellan Vuosjärvi och Pihkurinselkä i Viitasaari kommun;

20) i Kolima forsled från Kärnänkoski till Kymönkoski i Viitasaari kommun;

21) i Naarakoski mellan Naarajärvi och Kuhnamo i Äänekoski stad;

22) i Saarijärvistråten, uppåt från Leuhunkoski i Karstula, Kyyjärvi, Multia, Perho, Pylkönmäki och Soini kommuner samt i städerna Alajärvi och Saarijärvi;

23) i Rautalampistråten i vattendraget ovanför Kuhankoski i Hankasalmi, Jäppilä, Kangasniemi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Konnevesi, Laukaa, Maaninka, Pielavesi, Pihtipudas, Pyhäjärvi, Rautalampi, Sumiainen, Tervo, Toivakka, Vesanto och Viitasaari kommuner, i Pieksämäki landskommun samt i Idensalmi, Kuopio och Pieksämäki städer;

24) i Puuskankoski mellan Pieni Sämpiä och Tuusjärvi i Mäntyharju kommun;

25) i Kiskonjoki-Bjärnå åars vattendrag i Bjärnå, Finby, Karislojo, Kiikala, Kisko, Muurla, Pertteli, Pojo, Sammatti, Suomusjärvi, och Tenala kommuner samt i Salo stad;

26) i Kilpikoski i Kumo älv samt i Kutalanvuolle och Hiedanvuolle i Rautavesi i Vammala stad och Äetsä kommun;

27) i Kuokkalankoski och Herralankoski mellan Ahtialanjärvi och Kirkkojärvi i Lempäälä kommun;

28) i Pihlajavesistråten i städerna Virdois, Keuruu och Etseri;

29) i Myllykoski i Norrmark å i Norrmarks kommun;

30) i vattendraget Lappfjärds å-Isojoki i Kristinestad samt i Bötoms, Kauhajoki, Storå och Östermark kommuner;

31) i Esse ås nedre lopp ända till nedanför Evijärvi i Evijärvi och Pedersöre kommuner;

32) i Perho å från Murickforsen till järnvägsbron i Kronoby kommun och Karleby stad;

33) i Lestijoki vattendrag i Himanka, Kelviå, Lestijärvi, Lochteå och Toholampi kommuner samt i staden Kannus;

34) i Siiponjoki i Kalajoki kommun;

35) i Kalajokis nedre lopp ända till nedanför Hamarinkoski i Alavieska och Kalajoki kommuner samt i Ylivieska stad;

36) i Pyhäjokis nedre lopp ända till nedanför Haapakoski i Pyhäjoki, Merijärvi och Haapavesi kommuner samt i staden Oulainen;

37) i Siikajokis nedre lopp ända till nedanför Pöyrynkoski i Ruukki och Siikajoki kommuner;

38) i Saarikoski och det ovanför belägna vattendraget i Kuhmostråten i Kuhmo stad;

39) i Kiminge älvs vattendrag i Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Pudasjärvi, Puolanka och Utajärvi kommuner;

40) i Ijo älvs vattendrags mellersta och övre lopp i Kuusamo, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Suomussalmi, Taivalkoski, Yli-Ii och Ylikiiminki kommuner;

41) i Kuivajoki vattendrag i Kuivaniemi, Ranua och Simo kommuner;

42) i Simojoki vattendrag i Posio, Ranua, Simo och Tervola kommuner samt i Rovaniemi landskommun;

43) i Vähäjoki vattendrag i Tervola kommun och i Rovaniemi landskommun;

44) i Auttijoki vattendrag i Rovaniemi landskommun och Posio kommun;

45) i Käsmäjoki vattendrag i Salla kommun och Kemijärvi stad;

46) i vattendragen ovanför Kemi älvs och Tenniöjokis sammanflöde i Savukoski och Salla kommuner;

47) i Torne älvs-Muonio älvs biflöden i Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello och Övertorneå kommuner samt i Rovaniemi landskommun och Torneå stad;

48) i Tana älvs biflöden i Enare och Utsjoki kommuner;

49) I Nejdenälvens vattendrag i Enare och Utsjoki kommuner;

50) i Juutuanjoki och de ovanför belägna vattendragen i Enare och Utsjoki kommuner;

51) i Ivalo älvs vattendrag i Enare, Enontekis, Kittilä och Sodankylä kommuner;

52) i Tuulomajoki vattendrag i Enare, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuner; samt

53) i Koutajoki vattendrag i Kuusamo, Posio och Salla kommuner.

2 §

Till en ägare av vattenkraft eller en innehavare av nyttjanderätt till vattenkraft, som till följd av vad som stadgas i 1 § inte kan tillgodogöra sig vattenkraft som han äger eller besitter, utges på yrkande av ägaren eller nyttjanderättshavaren av statens medel en ersättning som skall bestämmas såsom full ersättning enligt det gängse pris som har uträknats på grundvalen av vattenkraftens nominella effekt i naturligt tillstånd.

3 §

Har en ägare av vattenkraft eller en innehavare av nyttjanderätt till vattenkraft åsamkats sådana kostnader för planeringsåtgärder och andra särskilda åtgärder som krävts för ibruktagande av vattenkraften och som hänför sig till sådant byggande av kraftverk som är förbjudet med stöd av 1 §, skall dessa kostnader ersättas av statens medel på yrkande av ägaren eller nyttjanderättshavaren.

En förutsättning för ersättning enligt 1 mom. är dessutom att ansökan om tillstånd att bygga kraftverket är anhängig då denna lag träder i kraft och att till ansökan har fogats en plan för byggande av kraftverket.

4 §

De i 2 och 3 §§ nämnda ersättningarna bestäms i den ordning som stadgas i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77). De kostnader som stadgas i 82 § av nämnda lag skall betalas av staten. I fråga om förfarandet gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i lagens 97 §.

5 §

På ersättning som avses i 2 § lagen om specialskydd för Ounasjoki älv (703/83) tillämpas vad som stadgas i 2 §, 3 § 1 mom. och 4 §.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1987.

Förordnande om ersättningsförrättning som avses i denna lag skall sökas inom fem år efter denna lags ikraftträdande.

När det är fråga om ett ärende, i vilket tillstånd till byggande av kraftverk har beviljats och tillståndsutslaget vunnit laga kraft före denna lags ikraftträdande, eller ett ärende, i vilket ett i 2 kap. 26 § vattenlagen nämnt tillstånd till inledande av byggnadsarbetet har beviljats före denna lags ikraftträdande, skall stadgandena i vattenlagen tillämpas.

Regeringens proposition 25/86
Lag- och talousutsk. bet. 21/86
Stora utsk. bet. 216/86

Helsingfors den 23 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.