18/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 4 § lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 1 mom. lagen den 29 juni 1984 om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet (514/84) som följer:

4 §
Utgifterna för deltagande och storleken

av organisationens personal

Finland deltar i fredsbevarande verksamhet inom ramen för de anslag som för ändamålet beviljats i statsförslaget under utrikes- och försvarsministeriets huvudtitlar. I fråga om uppbärande av ersättningar för kostnader som åsamkats Finland på grund av fredsbevarande verksamhet följs av Förenta Nationerna allmänt godtagna principer, om inte annat särskilt överenskommits med Förenta Nationerna.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Regeringens proposition 148/86
Försvarsutsk. bet.2/86
Stora utsk. bet. 159/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.