9/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 8 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 4 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 24 oktober 1986 (757/86), som följer:

8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension, om en tjänsteman, som tjänstgör i sådan officers- eller befattningsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor fastställts tjänsteexamen för officer eller för befattningsofficer, innehar militär grad och han i sådan tjänst eller, om det är fråga om befattningsofficerstjänst, sammanlagt i sådan tjänst och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare, då avgångsåldern är högst 50 år, intjänat en pensionstid av minst 20 år eller, då avgångsåldern är högre än 50 år, en pensionstid av minst 25 år, och av denna pensionstid minst 6 månader omedelbart före anställningens upphörande, samt om förmånstagaren under de 5 senaste åren före anställningens upphörande intjänat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Denna lag medför ingen ändring i 2-4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (757/86).

Regeringens proposition 233/86
Socialutsk. bet. 32/86
Stora utsk. bet. 211/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.