1046/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Förordning om ändring av 14 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 14 § 4 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963, sådant det lyder i förordning av den 11 januari 1985 (33/85), som följer:

14 §

För att utfå moderskapspenning skall försäkrad med av läkare eller hälsovårdscentral utfärdat intyg styrka att hennes havandeskap varat minst den tid som stadgas i 21 § 1 mom. sjukförsäkringslagen. Förutsättning för att föräldrapenning skall utbetalas till barnets moder eller fader är att lokalbyrån tillställts intyg över sådan efterundersökning som avses i 30 § sjukförsäkringslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.