983/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Förordning om ändring av 18 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 18 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963, sådant det lyder i förordning av den 11 januari 1985 (33/85), som följer:

18 §

Moderskaps- och föräldrapenning utgår för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar, om inte annat följer av det som stadgas nedan. Moderskapspenning betalas i en rat för dagarna före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Om havandeskapet har upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas den första moderskapspenningraten sedan 30 vardagar förflutit från det att havandeskapet upphörde. Den sista föräldrapenningsraten kan dock omfatta en kortare tid. Faderskapspenning utgår i efterskott i en rat.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.