963/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Lag om ändring av 16 och 55 §§ lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 16 och

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § i lag av den 3 december 1982 (874/82) och 55 § i lag av den 28 december 1984 (979/84), som följer:

16 §

Överlåtelse handling beträffande äganderätt till fastighet skall då lagfart söks beläggas med stämpel till ett belopp som motsvarar skatten.

Skatten är

4 procent, då egendomens värde är högst 70 000 mark;

5 procent, då egendomens värde är högre än 70 000 mark, men inte överstiger 200 000 mark; och

6 procent, då egendomens värde är högre än 200 000 mark.

55 §

Vid försäljning eller byte av värdepapper skall i stämpelskatt betalas,

1) då försäljningen sker genom förmedling av fondbörs, 1 procent av köpeskillingen, och

2) då överlåtelsen sker utan förmedling av fondbörs, 1,6 procent av köpeskillingen eller bytesvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Lagens 55 § tillämpas på försäljning av värdepapper den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 121/86
Statsutsk. bet. 71/86
Stora utsk. bet. 153/86

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.