950/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs 31 § utsökningsförordningen av den 31 oktober 1986, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 20 december 1974 (1005/74), och

ändras 3 § 1 mom. samt 29 och 30 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning av den 8 februari 1985 (162/85) samt 29 och 30 §§ i nämnda förordning av den 20 december 1974, som följer:

3 §

Över de betalningsförbud som utfärdats på grund av löneutmätning eller utmätning av näringsinkomst skall utmätningsmannen föra kartotek som är ordnat alfabetiskt enligt gäldenärernas namn.


29 §

Då utmätningsmannen finner att ansökan om försättande av gäldenär i konkurs, rättegång om återvinning av egendom till utsökning eller andra särskilda åtgärder behövs, skall han ofördröjligen meddela sökanden detta. Då utsökningsutredning förrättats, skall utmätningsmannen foga ett utdrag ur protokollet för utsökningsutredningen till meddelandet.

30 §

Utmätningsmannen skall på begäran av sökanden delge gäldenären en sådan betalningsuppmaning som nämns i 6 § 1 mom. konkursstadgan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.