823/1986

Given i Helsingfors den 21 november 1986

Lag om ändring av 72 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 72 § 2 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (70/83), som följer:

72 §

Beskattning enligt prövning tillämpas inte på inkomst från rörelse som drivs av en fysisk person, ett inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig eller ett inhemskt öppet bolag eller kommanditbolag i vilket endast fysiska personer eller dödsbon har varit bolagsmän under skatteåret. Beskattning enligt prövning tillämpas inte heller på inkomst från annan rörelse under de fem första skatteåren räknat från det rörelsen grundades, om denna ej kan anses ha grundats för fortsättande av en tidigare existerande rörelses verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 83/86
Statsutsk. bet. 48/86
Stora utsk. bet. 109/86

Helsingfors den 21 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.