819/1986

Given i Helsingfors den 21 november 1986

Lag om ändring av 28 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 28 § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 28 december 1978 och den 31 december 1985 (1090/78 och 1112/85), ett nytt 3 mom. som följer:

28 §


Med avvikelse från vad som stadgas i 2 mom. om vissa maximiprocenttal utgör högst 75 procent av anskaffningsutgiften för skyddsupplag som avses i lagen om skyddsupplag (970/82) samt för obligatoriskt upplag som avses i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83) och i lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/84) kostnad för skatteåret.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986.

Regeringens proposition 88/86
Statsutsk. bet. 39/86
Stora utsk. bet. 101/86

Helsingfors den 21 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.