768/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om ändring av 13 § lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 13 § lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 februari 1979 (244/79), ett nytt 6 mom. som följer:

13 §

I ett ärende som gäller preciserande tjänstekollektivavtal enligt 3 § 4 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal väcks talan och avges svaromål på statens vägnar av statens förhandlingsmyndighet, som nämns i 3 mom. 1 punkten av paragrafen, eller på dess förordnande av förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet, som nämns i momentets 2 punkt. Talan mot staten skall riktas mot statens förhandlingsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 239/84
Andra lagutsk. bet. 3/86
Stora utsk. bet. 50/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.