542/1986

Given i Nådendal den 11 juli 1986

Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 99 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 augusti 1982 (617/82), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

99 §

Finansministeriet har rätt att av särskilda skäl på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från förhöjning som påförts med stöd av 19 § och skattetillägg som påförts med stöd av 100 a §.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986.

Regeringens proposition 74/86
Statsutsk. bet. 28/86
Stora utsk. bet. 78/86

Nådendal den 11 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.