1134/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Förordning om ändring av 12 a § förordningen om pension för företagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde fogas till 12 a § förordningen den 7 november 1969, sådan den lyder i förordningar av den 29 december 1972 och av den 31 januari 1985 (942/72 och 109/85), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

12 §

Invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att meddela om förändringen till pensionsanstalten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.