1127/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av 4 c § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 4 c § lagen den 8 juli 1961, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 januari 1985 (50/85), ett nytt 11 mom. som följer:

4 c §

Utan hinder av vad som i 1 mom. stadgas om den nedre åldersgräns som är en förutsättning för arbetslöshetspension har även en arbetstagare som är född år 1931 och som senast den 30 juni 1986 uppfyller de i 1 mom. nämnda pensionsvillkoren rätt att få arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Lagmotion 80/85
Socialutsk. bet. 29/85
Stora utsk. bet. 224/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.