1089/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om upphävande av 6 § 5 mom. och 10 § 5 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 § 5 mom. och 10 § 5 mom., sådana de lyder i lag av den 4 januari 1974 (21/74).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 218/85
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 13/85
Stora utsk. bet. 220/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.