1040/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Lag om ändring av 60 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 60 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) som följer:

60 §

Med fast driftställe avses plats på vilken för rörelsens eller yrkets stadigvarande utövande finns särskild inrättning eller där särskilda anordningar vidtagits, såsom plats där företagets ledning, filial, industriell eller produktionsinrättning, verkstad eller butik eller annat stadigvarande inköps- eller försäljningsställe finns. Till fast driftställe hänförs även i bruk varande gruva eller annan fyndighet, stenbrott, torvmosse, grustag eller annan därmed jämförlig plats eller, då till näringsverksamheten hörande försäljning av parcellerade eller för parcellering avsedda fastigheter bedrivs, dessa fastigheter och vid byggnadsentreprenad plats där sådan verksamhet i betydande omfattning bedrivits, samt vid idkande av linjetrafik även rörelsens serviceställe eller annan särskild stadigvarande inrättning som betjänar trafiken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för det år då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 116/85
Statsutsk. bet. 88/85
Stora utsk. bet. 187/85

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.