835/1985

Given i Helsingfors den 1 november 1985

Förordning om ändring av 3 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 3 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 28 november 1969, genom förordning av den 10 mars 1972 och genom förordning av den 31 december 1975 (721/69, 202/72 och 1067/75), som följer:

3 §

Försäkrad skall genom intyg som utfärdats av specialläkare eller, om långvarigt vårdförhållande föreligger, av annan läkare eller som grundar sig på undersökning vid sjukhus påvisa sådan sjukdom och sådant behov av läkemedel eller kliniskt näringspreparat som avses i 9 § sjukförsäkringslagen. Kan sådant intyg inte utan svårighet erhållas, kan socialförsäkringskommissionen godkänna även av annan läkare utfärdat, på grundlig undersökning baserat intyg.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 1 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.