594/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 26 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 26 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 5 februari och den 30 december 1982 samt den 18 januari 1985 (103 och 1083/82 samt 53/85), ett nytt 5 mom. som följer:

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel kan även i främmande stat beviljad fortlöpande förmån som motsvarar i 1 mom. nämnda förmåner beaktas helt eller delvis.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 35/85
Socialutsk. bet. 10/85
Stora utsk. bet. 65/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.