543/1985

Given i Nådendal den 28 juni 1985

Lag om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 3 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (611/82), som följer:

14 §

Skatteuppbördsmyndighet kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av belopp som med stöd av 10 § påförts arbetsgivare. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av uppskovsärende. Skatteuppbördsmyndigheten och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 67/85
Statsutsk. bet. 27/85
Stora utsk. bet. 67/85

Nådendal den 28 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.