541/1985

Given i Nådendal den 28 juni 1985

Lag om ändring av 125 och 126 a §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 125 § 5 mom. och 126 a § 3 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958,

dessa lagrum sådana de lyder, 125 § 5 mom. i lag av den 6 augusti 1982 (608/82) och 126 a § 3 mom. i lag av den 31 mars 1983 (334/83), som följer:

125 §

Skatteuppbördsmyndighet kan under ovan i 1 mom. nämnda förutsättningar på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av uppskovsärende. Skatteuppbördsmyndigheten och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.


126 a §

Skatteuppbördsmyndighet kan under ovan i 1 mom. nämnda förutsättningar på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av uppskovsärende. Skatteuppbördsmyndigheten och Skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 67/85
Statsutsk. bet. 27/85
Stora utsk. bet. 67/85

Nådendal den 28 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.