521/1985

Given i Nådendal den 28 juni 1985

Lag om ändring av 26 § marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 26 § marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) ett nytt 3 mom. som följer:

26 §
Övergångsstadgande

Om substanser tages i enlighet med 1 mom. och det är fråga om täktverksamhet beträffande vilken beslut med stöd av 7 § 2 mom. skall underställas länsstyrelsen för fastställelse, kan länsstyrelsen avbryta täktverksamhet som strider mot 3 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Regeringens proposition 75/85
Andra lagutsk. bet. 1/85
Stora utsk. bet. 82/85

Nådendal den 28 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.