408/1985

Given i Helsingfors den 24 maj 1985

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut fogas till inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) temporärt en ny 12 b § som följer:

12 b §

Vid beskattningarna för åren 1984 och 1985 betraktas i Kemijärvi, Kuusamo, Pelkosenniemi, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Salla, Savukoski, Sodankylä och Taivalkoski kommuner på sådana gårdsbruksenheter, där under år 1984 inträffat skogsskada som avses i 14 §, värdet av leveransarbete såsom skattepliktig inkomst endast till den del som den på gårdsbruksenheten upparbetade och därifrån transporterade virkesmängden överstiger 500 kubikmeter. I övrigt iakttas stadgandena i 12 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1985.

Regeringens proposition 31/85
Statsutsk. bet. 11/85
Stora utsk. bet. 33/85

Helsingfors den 24 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.