331/1985

Given i Helsingfors den 19 april 1985

Lag om ändring av 12 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 4 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare, sådant det lyder i lag av den 14 maj 1976 (391/76), som följer:

12 §

Försäkringspremie skall uppbäras hos den betalningsskyldige inom fem år från ingången av kalenderåret efter debiteringsåret, vid äventyr att rätten till premien annars har förverkats. Från pension kan i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning avdras pensionstagarens utestående försäkringspremier enligt denna lag och enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81).Denna lag träder i kraft den 1 juni 1985.

Regeringens proposition 91/84
Socialutsk. bet. 4/85
Stora utsk. bet. 15/85

Helsingfors den 19 april 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.