152/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Lag om ändring av 29 § riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 29 § riksdagsordningen som följer:

29 §

Vid varje lagtima riksdag skall inom tre månader från riksdagens öppnande till riksdagen överlämnas en berättelse om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av riksdagens beslut samt om vad som eljest av större vikt tilldragit sig i rikets styrelse eller i dess förhållande till främmande makter.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

Lagen tillämpas första gången på regeringens berättelse till det års lagtima riksdag som följer på det år då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 222/84
Grundlagsutsk. bet. 37/84
Stora utsk. bet. 213/84

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.