146/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs 3 § 2 mom. pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 9 december 1966, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 21 december 1973 (1044/73).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.