54/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 b § 3 mom. 3, 8 och 9 punkten familjepensionslagen av den 17 januari 1969, sådana de lyder i lag av den 5 februari 1982 (105/82), samt

fogas till det ändrade 15 b § 3 mom. en ny 10 punkt som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


3) utkomststöd;


8) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48);

9) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) betalas för utbildningstid; ej heller

10) stöd för vård i hemmet av barn, åldringar eller handikappade.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 249/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.