31/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Lag om ändring av 3 § semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i 3 § 5 mom. 5 punkten semesterlagen av den 30 mars 1973, sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 februari 1978 (153/78), som följer:

3 §

Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar, då arbetstagaren medan arbetsförhållandet varade varit förhindrad att utföra arbete:


5) under tiden för sådan moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet varom är stadgat i lagen om arbetsavtal;Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985.

Regeringens proposition 203/84
Socialutsk. bet. 27/84
Stora utsk. bet. 220/84

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.