990/1984

Given i Helsingfors den 28 december 1984

Lag om ändring av 9 § och ikraftträdelsestadgandet i lagen angående temporär ändring av 9 och 15 §§ lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 juli 1982 angående temporär ändring av 9 och 15 §§ lagen om länsrätterna (588/82) 9 § 2 mom. och ikraftträdelsestadgandet som följer:

9 §

Skatteärenden, i vilka det är fråga enbart om naturaförmåner, resekostnadsersättningar, dagtraktamenten och representationsmedel, avdrag på grund av bestående men åsamkat av sjukdom, lyte eller skada eller avdrag från löneinkomst för utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, kan länsrätten likväl på föredragning avgöra med en ledamot, om föredraganden och ledamoten är eniga om avgörandet. Samma förfarande kan iakttas då länsrätten avgör ärenden som gäller kontrollavgift och parkeringsbot.Denna lag träder i kraft den 1 september 1982 och gäller till och med den 31 december 1986. Lagen skall tillämpas på ärenden som under dess giltighetstid avgörs vid länsrätterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 212/84
Andra lagutsk. bet. 10/84
Stora utsk. bet. 169/84

Helsingfors den 28 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.