870/1984

Given i Helsingfors den 14 december 1984

Lag om ändring av 4 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras sammansättningen av den femte och sjätte gruppen av myndigheter i 4 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt,

dessa grupper sådana de är sammansatta, den femte gruppen enligt lag av den 7 juni 1978 (416/78) och den sjätte gruppen enligt lag av den 1 december 1978 (916/78), som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


5 gruppen:

Jorddomstol, vattendomstol, häradsrätt och rådstuvurätt samt deras ordförande, magistrat samt notarius publicus.

6 gruppen:

Stadsfiskaler och landskapsåklagare i landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Regeringens proposition 161/84
Lagutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 128/84

Helsingfors den 14 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.