869/1984

Given i Helsingfors den 14 december 1984

Lag om ändring av lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 24 a § lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 mars 1979 (397/79), och

ändras 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 juli 1977 (596/77), som följer:

7 §

Utmätningsman får uppdra verkställighet som avses i denna lag it biträdande utmätningsman. Biträdande utmätningsmannen har då behörighet enligt 1 kap. 4 § 1 mom. utsökningslagen och har rätt att stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt efter det förvandlingsstraff blivit bestämt vidta åtgärder som behövs för att den dömde skall kunna sändas till straffanstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Regeringens proposition 161/84
Lagutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 128/84

Helsingfors den 14 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.