612/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 30 § 1 mom. 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag av den 18 februari 1977 (189/77), som följer:

30 §

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


3) då överlåtare av lägenhet, del därav eller område är staten och överlåtelsen sker för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter, naturnäringslagen, skoltdagen eller kolonisationslagstiftningen eller då överlåtelsen sker för genomförande av gårdsbruksenhetsreglering enligt 5 kap. lagen om gårdsbruksenheter;

4) då överlåtelsen sker till tillträdare som för anskaffning av den överlåtna lägenheten eller del eller område därav erhållit jordinköps- eller syskonandelslån i enlighet med lagen om gårdsbruksenheter, naturnäringslagen, skoltdagen eller kolonisationslagstiftningen; samtDenna lag träder i kraft den 1 september 1984.

Regeringens proposition 34/84
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 86/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.