577/1984

Given i Nådendal den 27 juli 1984

Lag om ändring av lagen om friexemplar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 9 § 3 mom. lagen den 12 juni 1980 om friexemplar (420/80) samt

ändras 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på film på det sätt som framgår av filmarkiveringslagen (576/84).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Regeringens proposition 44/83
Kulturutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 78/84

Nådendal den 27 juli 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.