513/1984

Given i Helsingfors den 29 juni 1984

Förordning om ändring av 9 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 9 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare, sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 29 juli 1976 (666/76), som följer:

9 §.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för varje kalenderår det löneindextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare på grundvalen av den genomsnittliga löne- och prisnivån under det tredje kvartalet föregående år. Indextalet skall offentliggöras senast en och en halv månad före ingången av den månad, från och med vilken det skall tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1984.

Helsingfors den 29 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.