504/1984

Given i Helsingfors den 29 juni 1984

Lag om ändring av 29 § lagen om rättegången i hyresmål

I enlighet med riksdagens beslut ändras 29 § 1 mom. lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73) som följer:

29 §

Då ändring i hovrätt söks i tvistemål som härrör av hyresförhållande skall, utöver i lag stadgat domfört antal medlemmar, två sakkunnigledamöter delta i handläggningen. Republikens president förordnar sakkunnigledamöterna, efter det att de representativa hyresvärds- och hyresgästsorganisationerna höns, för fyra år i sänder. Den ena sakkunnigledamoten skall företräda bland hyresvärdar och den andra bland hyresgäster rådande uppfattningar. För vardera sakkunnigledamoten förordnas på samma sätt tillräckligt många suppleanter att i bestämd ordning träda i stället för vederbörande ledamot.Denna lag träder i kraft den 1$ juli 1984. Efter lagens ikraftträdande kan suppleant förordnas för sakkunnigledamots återstående mandattid.

Regeringens proposition 55/84
Lagutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 61/84

Helsingfors den 29 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.