467/1984

Given i Helsingfors den 15 juni 1984

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 57 a § som följer:

57 a §

Överlåtelse av andra värdepapper än aktier i bostadsaktiebolag, andelar i bostadsandelslag, aktier i fastighetsakriebolag och andelar i fastighetsandelslag är fri från stämpelskatt, om ingendera kontrahenten är allmänt skattskyldig i Finland enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den tillämpas på överlåtelse av värdepapper som sker den dag lagen träder i kraft eller senare.

Regeringens proposition 57/84
Statsutsk. bet. 32/84
Stora utsk. bet. 51/84

Helsingfors den 15 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.