460./1984

Given i Helsingfors den 15 juni 1984

Lag om ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 2 mom. 4 punkten förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 augusti 1983 (690/83), som följer:

22 §

Tjänsteman som har häktningsrätt får på eget ansvar häkta eller låta häkta person som avses i 1 mom. Häktningsberättigade tjänstemän är:


4) chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen samt chefen för undersökningsbyrån, chefen för informationsbyrån, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie vid centralkriminalpolisen;

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

Helsingfors den 15 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.