441/1984

Given i Helsingfors den 8 juni 1984

Lag om ändring av 4 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78) som följer:

4 §

För den högsta ledningen av institutet för arbetshygien utser statsrådet för tre kalenderår i sänder en delegation och en direktion, i vilka, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, de myndigheter och organisationer som är centrala för utvecklandet av arbetarskyddet är representerade. Om förvaltningen av institutet för arbetshygien i övrigt stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder ikraft den 1 juli 1984.

Mandattiden för den nuvarande delegationen och direktionen vid institutet för arbetshygien fortgår till utgången av år 1984.

Regeringens proposition 51/84
Ekonomiutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 34/84

Helsingfors den 8 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.