198/1984

Given i Helsingfors den 24 februari 1984

Förordning angående ändring av 6 § förordningen om stadsfiskaler

På föredragning av justitieministern ändras 6 § förordningen den 3 mars 1978 om stadsfiskaler (181/78) som följer:

6 §

Kompetensvillkor för stadsfiskalstjänst och -befattning är juris kandidatexamen samt förtrogenhet med åklagar-, domar- eller advokatuppgifter eller en med hänsyn till åklagarvärvet tillräcklig administrativ erfarenhet. Kompetensvillkor för avdelningssekreterarbefattning är högskoleexamen, merkonomexamen eller studentexamen samt genom praktisk erfarenhet uppnådd god förtrogenhet med kansliarbete vid ämbetsverk. Kompetensvillkor för övriga befattningar är sådan skicklighet och förmåga som handhavandet av befattningen förutsätter.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1984.

Helsingfors den 24 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.