78/1984

Given i Helsingfors den 20 januari 1984

Lag om ändring av 1 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979, sådant det lyder i lag av den 4 december 1981 (834/81), som följer:

1 §

Handelsregistret förs av patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. Magistraterna och registerbyråerna fungerar som lokala myndigheter för handelsregisterärenden. Registermyndigheten tillställer de lokala myndigheterna kopior ur handelsregistret och av därtill hörande handlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Regeringens proposition 93/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. 7/83
Stora utsk. bet. 60/83

Helsingfors den 20 januari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.