1121/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Lag angående ändring av 18 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1976 (1108/76), som följer:

18 §

Pensionsskyddet binds vid landets lönenivå. I den lön som utgör grunden för pensionen samt i pensionen och begravningsunderstödet görs indexjustering på det sätt som är stadgat i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Räknat från den 1 juli 1984 görs dock en förskottshöjning av pensionen och begravningsunderstödet på det sätt som är stadgat i 2 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare (1120/83).

Regeringens proposition 146/83
Socialutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 157/83

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.